Avís Legal

La titularitat d’aquest lloc web, , (d’ara endavant Lloc web) l’ostenta: GLOBALDIS EMBALATGES SL, proveïda de NIF: B55250195 domiciliada en: Polígon Industrial el firal Carrer Holanda Núm. 14 17600 Figueres no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la pàgina. Amb els límits establerts en la llei, GLOBALDIS EMBALATGES SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació no vinculen a GLOBALDIS EMBALATGES SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. La pàgina d’Internet pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, GLOBALDIS EMBALATGES SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de GLOBALDIS EMBALATGES SL o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GLOBALDIS EMBALATGES SL Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que GLOBALDIS EMBALATGES SL ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de GLOBALDIS EMBALATGES SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així? com per a informar-lo de les millores del lloc web. Així mateix, l’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant email a contabilidad@globaldis.es o en l’adreça Polígon Industrial el firal Carrer Holanda Núm. 14 17600 Figueres