Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què GLOBALDIS EMBALATGES SL amb CIF : B55250195 usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només s’emprarà d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta Política de Privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per a assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis. Drets dels usuaris L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, oposició i portabilitat conformement al que es preveu en Reglament 2016/679 del 27 d’Abril de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD 3/2018) i seguint les Recomanacions i Instruccions emeses per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (A.E.P.D), enviant un mail a contabilidad@globaldis.es, o una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: Polígon Industrial El firal carrer Holanda Núm. 14 17600 Figueres Informació que és recollida El nostre lloc web podrà recollir informació personal, per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació. Ús de la informació recollida El nostre lloc web empra la informació amb la finalitat de proporcionar el millor servei possible, particularment per a mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que aplicació, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i una altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar-li algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment. GLOBALDIS EMBALATGES SL està altament compromès per a complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Usem els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per a assegurar-nos que no existeixi cap accés no autoritzat.